Select Page

Pengar behöver vi alla för att kunna vara delaktiga i det moderna samhället. Pengarna rullar för de flesta in regelbundet, men ibland har man svackor i ekonomin då man behöver lite extra pengar för att klara av vardagen.

I dessa fall kan ett lån vara på sin plats. Här ger vi några tips med saker att tänka på om du planerar att ta ett SMS lån.

Orsaker till lånet

Varför man behöver låna pengar kan bero på många olika orsaker, och man är heller inte alltid skyldig att berätta om orsakerna till långivaren.

  • Bilen eller en annan viktig hushållsapparat går sönder. Reparationen av dessa måste ofta fixas så snabbt som möjligt, oberoende av om den kommande lönedagen står inför dörren nu eller om tre veckor.

  • Man får problem med hälsan och måste punga ut med en större summa pengar för behandlingar eller mediciner.

  • Man får en annan oväntad faktura med förfallodagen innan man vet att man får pengar in på kontot.

Livet är fullt av överraskningar. Ibland sker sådana händelser vilket innebär oväntade utgifter som ofta måste betalas snabbt. Då är det bra att det finns snabba lösningar på problemet. För att hitta bästa SMS lån tas många olika faktorer i beaktande enligt ens personliga situation.

Jämför lånen sinsemellan

Eftersom SMS lån är en så vanlig lånemetod idag finns det relativt många olika långivare på marknaden. Det är väl tur, så att man har ett val och inte är bunden till SMS lån från endast ett bolag. Att jämföra dessa lån sinsemellan är därför en mycket god idé för att hitta det lån som passar bäst ens egen situation.

  • Lånets minimi- och maximibelopp varierar mycket mellan de olika företagen som erbjuder SMS lån.

  • Räntan kan variera beroende på lånebeloppets storlek.

  • Återbetalningstiden för SMS lån är vanligtvis mycket kortare än för andra lån, men även denna tid kan variera mycket mellan olika företag och även beroende på hur stort belopp det är man vill låna.

Krav

Innan man binder sig till ett SMS lån bör man kolla upp vilka krav som ställs på låntagaren.

  • Alla SMS lån kräver att låntagaren är myndig, men många långivare kräver även att man bör vara 20 år gammal eller till och med ännu äldre.

  • Krav på att bo i Sverige och vara svensk medborgare är även ett krav som de flesta ställer.

  • En del kreditbolag kräver att låntagaren inte har några betalningsanmärkningar från tidigare, medan andra bolag kanske inte har några sådana krav.

  • Fast anställning eller åtminstone en regelbunden inkomst är allt som oftast krav för att få ett SMS lån.

Det gäller alltså att hålla koll på sin egen situation för att se om man alls kan bli beviljad ett SMS lån.

Plikt att betala tillbaka

Innan man tar ett SMS lån måste man se till att man är kapabel att betala tillbaka hela summan samt eventuella räntor och andra kostnader som kan komma till. Man är juridiskt bunden att betala tillbaka dessa pengar, och gör man inte det kan man råka ut för ännu högre skulder att betala till andra instanser som eventuellt tar över ens fall.