Select Page

Det årliga motionsloppet Göteborgsvarvet, är ett av dom största motionsloppen i världen. I år var det inte mindre än ca 60.000 anmälda löpare, vilket må sägas är en ganska stor flock löpare. Men förutom att vara en rolig aktivitet, så är Göteborgsvarvet även ett skolexempel på hur motion kan användas aktivt i företagets branding-kampanjer och marknadsföringsstrategi.

Branding og marknadsföring genom motionslopp

Många förbinder nog motionslopp med fritid, men flera och flera företag deltar aktivt på Göteborgsvarvet och andra liknande motionslopp, och använder loppen som en del av deras värdegrund. Det är smart, eftersom medarbetare som deltar får en rolig dag tillsammans vilket styrker sammanhållningen. Därutöver så finns många andra företag och organisationer representerade. Men det är också smart, eftersom att dom flesta företagen som deltar, ser loppen som en möjlighet att göra reklam för sina firmor. Det kan vara med logga och reklam på kläderna man löper i, med banners eller med skyltar. Vi har haft kontakt med företaget Skyltx, som finns i både Sverige och Danmark, och är här en av de största leverantörerna av skyltar, gatupratare och reklamprodukter. De märker av en ökad aktivitet och fart på, när det närmar sig stora motionslopp som exempelvis DHL stafetten i Danmark, eftersom flera och flera företag ser möjligheten att branda sig via den typen av events.

Det handlar om dom signaler som företaget sänder

Enligt Skyltx, är det väldigt olika vilka typer av skyltar som de enskilda firmorna önskar att använda, men gemensamt för alla är att de vill ha sin logotype och företagsnamn på skyltarna, och det är det flera orsaker till. För det första handlar det om synlighet här och nu. Det kan ju tänkas, att det är potentiella kunder på plats, som man kan få kontakt med. För det andra är det en stark signal att skicka som företag. Det signalerar att man är en arbetsplats som gör något för sina anställda, och samtidigt associerar vi också undermedvetet företaget med något hälsosamt och sunt, om vi har sett dom vid ett motionslopp. Det signalerar helt enkelt att det är en firma, som är medveten om hälsa, motion och att ha ett bra liv – några väldigt positiva signaler att sända.