Select Page

Det har länge varit känt att det finns en koppling mellan att få för lite solljus och depression. De flesta har förmodligen hört talas om uttrycket vinterdepression. Även om uttrycket används lite vind för våg, såligger det någonting i det. Får du inte tillräckligt med solljus minskas de kognitiva funktionerna så som förmågan att tänka, känna och lära. Minskar dessa har sinnet svårare att vara positivt vilket kan leda till depression.

 

Ljus kan ha liknande effekt

Det finns dem som inte ser solen på väldigt länge, exempelvis dem som arbetar natt, skift och under vintern när det är mörkt när du kommer till jobbet och åter mörkt när du ska hem igen. Dessa personer kan i hög grad påverkas av bristen på solljus vilket påverkar våra hormoner. Bland annat sömnhormonet. Det i sin tur leder till att vi är tröttare på vintern och behöver mer sömn, än vi gör om sommaren.

Forskningen har i många år varit medveten om att det finns en koppling mellan mörker och möjliga depressioner. Nyare forskning har dock visat att det också kan finnas ett samband mellan ljus och depression. Inte ljus i allmänhet, utan på natten. Kroppen är utformad för att vara vaken under dagen och att sova på natten. Därför förväntar kroppen sig att det är mörkt när den ska sova. Är det däremot ljust kan det ha en negativ påverkan på hälsan. Se därför till att ha bra mörkläggningsgardiner eller persienner som gör det mörkt i rummet.

 

Studie visar på tvärtom

En stor japansk studie har visat att även lite ljus i sovrummet kan påverka vår inre biologiska klocka, som styrs långt inne i hjärnan. Det är alltså möjligt att du inte registrerar om du blivit exponerad för ljus under natten, men det betyder inte att kroppen inte uppfattat det.

Den japanska studien visade ett samband mellan ljuset på natten och depressioner. Det är dock viktigt att påpeka att japanska forskare studerade personer på över 60 år. Även om det inte är ett representativt urval av befolkningen, visar tendenserna i alla fall på att mörker är det allra bästa för din sömn.